Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 43 ZG PZW

z dnia 27 września 2014r.

 

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA OGÓLNOZWIĄZKOWA

Na podstawie Uchwały nr 43 Zarządu Głównego  PZW 
z dnia 27 września 2014 r

 SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA 2015 r.

 

Lp. Treść Wysokość  opłaty w zł
1 Składka członkowska 75,-
2

Składka członkowska ulgowa 50%

 • młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat
 • członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
 • mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia
 • kobiety po ukończeniu 60 roku życia

37,-

3

Składka członkowska ulgowa 75%

 • członkowie uczestnicy do lat 16
 • członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
18,-
4

Wpisowe

 • członka zwyczajnego PZW

 

 • członka uczestnika PZW

25,-

 

12,-

5 Legitymacja członkowska 5,-

 

 

UWAGA!!!

Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską

 

 

 

Załącznik nr 2

do Uchwały nr 43 ZG PZW

z dnia 27 września 2014r.

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ W 2015 ROKU

 

 

 1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. Ogólnie związkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1, stosowane są po okazaniu legutymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje się do końca roku, w którym ukończono określony wiek.

 uchwala_skladki_na_2015.pdf

 

 

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA OGÓLNOZWIĄZKOWA

Na podstawie Uchwały nr 220 Zarządu Głównego  PZW
z dnia 31 sierpnia 2013 r

 SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA 2014 r.

Lp. Treść Wysokość  opłaty w zł
1 Składka członkowska 68,-
2

Składka członkowska ulgowa 50%

 • młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat
 • członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
 • mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia
 • kobiety po ukończeniu 60 roku życia

34,-

3

Składka członkowska ulgowa 75%

 • członkowie uczestnicy do lat 16
 • członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
17,-
4

Wpisowe

 • członka zwyczajnego PZW

 

 • członka uczestnika PZW

25,-

 

12,-

5 Legitymacja członkowska 5,-
 

 

 

 UWAGA!!!

Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 

 

uchwala_nr___220_zg_pzw.pdf

 

zalacznik_nr_2_zg_pzw.pdf